Miljöpolicy

Städproffsen tar ansvar genom hela företaget jobbar aktivt för att påverka våra leverantörer, beställare och kunder att leverera och välja produkter och annat material med minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan under och efter arbetet, utan att försämra kvalitén. Vi använder i första hand miljömärkta och hållbara varor i vår egen verksamhet.

Vi ska hushålla med våra naturresurser genom bland annat att minska användandet av ej återvinningsbart material samt att sortera återvinningsbart avfall.  

Vi ska alltid värna om och arbeta för att minska utsläpp till luft och vatten samt att minska mängden ej återvunnet avfall.
Våra transporter ska alltid planeras på ett klimatsmart sätt för minskat utsläpp.

Alla våra medarbetare utbildas och informeras löpande i grundläggande miljöarbete.                   Kontakta oss - Så hjälper vi din fastighet eller boende!