Solpanelstvätt

Rester av damm, sot och pollen kan minska solenergianläggningars och solvärmemodulers uteffekt med upp till 20 %. Den naturliga kraften i regn, kondensering och vind är långt ifrån tillräckligt stark för att rengöra panelerna effektivt.

Att tvätta med kranvatten gör ingenting bättre eftersom detta innehåller kalk, salter och annat som bildar en ny hinna som skärmar av solstrålningen. En del menar att Yes är bra att tvätta glas med, men man måste då ha i åtanke att Yes är ett diskmedel, framtaget för att ta bort främst fett. Fett löser fett, och Yes är fett. Om man inte sköljer extremt noga blir det kvar en tunn hinna av fett på glaset som bildar grogrund för ny smuts.  Dessutom riskerar man om man använder kallt vatten att frontglaset spricker eftersom detta ofta blir väldigt varmt.

Lösningen är ljummet Ultrarent vatten.

Detta vatten innehåller bara vattenmolekyler, och är dessutom avjoniserat för att på naturlig väg hjälpa sittande smuts att släppa taget. I kombination med mjuka borstar får man en skonsam men ändå väldigt effektiv rengöring som dessutom försvårar för ny smuts att få fäste.

Läs mer om: Ultrarent vatten                   Kontakta oss - Så hjälper vi din fastighet eller boende!