Mjukblästring

Vi erbjuder mjukblästring för er som har särkilt ömtåligt material. Mjukblästring används främst på underlag såsom marmor, sandsten, mexitegel, gammalt tegel och liknande.

Den vanligaste varianten är JOS-blästring (efter innovatören som hette Jos) och fungerar genom att ett kalkpulver (Dolcit) med hjälp av tryckluft blandas med vatten i ett specialmunstycke. Munstyckets utformning ger vattenstrålen en roterande rörelse vilket tillsammans med kalkpulvret ger en effektiv avverkning av smuts.

Även blästring med kolsyre-is kan användas, då främst på kulturellt/historiskt värdefulla objekt. Metoden är mycket skonsam och då inga restprodukter ges kan den med fördel användas även inomhus. Exempelvis vid brandsanering och liknande.

En hårdare variant, men fortfarande mjukblästring, är att använda högtrycksspruta med hetvatten där man tillför ett blästermedel i vattenstrålen. Valet av blästermedel avgör här graden av avverkning. Kan egentligen bara användas utomhus på grund av den stora mängden spillvatten som blir.                   Kontakta oss - Så hjälper vi din fastighet eller boende!