Ultrarent vatten

Vi använder i mesta möjliga mån och helst Ultrarent vatten när vi tvättar!

Ultrarent vatten är enkelt uttryckt vanligt kranvatten som renas genom 3-4 filter beroende på hur ”smutsigt” det kommunala vattnet är. Genom att filtrera vattnet får man bort kalk, mineraler, salter och dylikt som gör städningen mindre effektiv. Ultrarent vatten är definitionsmässigt vatten med en konduktivitet på < 0,1 µS. Det innebär att vattnet är helt fritt från lösta fasta ämnen som t.ex. salter och är dessutom avjoniserat. Vi tillverkar själva vårt ultrarena vatten. Detta för att få det så färskt som möjligt eftersom effekten avtar med tiden.

Hur använder vi ultrarent vatten vid fasad och taktvätt?

När vi tvättar en putsad fasad använder vi oss av kallt eller ljummet Ultrarent vatten och relativt mjuka borstar. Vi börjar med att blöta upp ytan uppifrån och ner så att smutsvatten inte suger fast på vägen neråt. Därefter börjar vi längst upp med mer vatten och borstar tills önskat resultat har uppnåtts. Beroende på det specifika uppdraget kan vi även montera upp ett system med dysor som under några timmar, upp till ett par dagar, håller fasaden blöt med Ultrarent vatten. Därefter borstar vi som vanligt och sköljer fasaden efter.

Eftersom vi inte löser inte upp smutsen kemiskt, dvs. vi får inte en restprodukt som består av smutsvatten, utan en vattenblandning med fasta smutspartiklar som är lätta att filtrera bort, blir där inga feta rester kvar på fasaden som kan vara grogrund/näring för alger mögel och som alla vet så fastnar ju smuts på feta ytor

Vad är då fördelarna med Ultrarent vatten?

  • Din fastighet får ökad livslängd
  • Fasaden blir ren och snygg
  • Det blir mindre fukt i fasaden, vilket leder till bättre värmehållning
  • Fastigheten får ett positivt intryck
  • Värdet på din fastighet ökar                   Kontakta oss - Så hjälper vi din fastighet eller boende!