Specialstäd i Skåne & Blekinge

Med specialstäd får du hjälp med tjänster som ligger utanför traditionella städfirmor, som vid olika saneringar efter t.ex brand, nikotinskador m.m. Det kan även vara på platser som kräver särkild kunskap såsom restauranger, livsmedels industrin eller så är det underlag/material där det inte går att använda dagens rengöringsmetoder utan behöver använda äldre traditionella metoder, lite mer mjukblästring.

Sanering efter brand- & nikotinskador

Med specialstäd får du hjälp med tjänster som ligger utanför traditionella städfirmor, som vid olika saneringar efter t.ex brand, nikotinskador m.m. Det kan även vara på platser som kräver särskild kunskap såsom restauranger, livsmedelsindustrin eller så är det underlag/material där det inte går att använda dagens rengöringsmetoder utan behöver använda äldre traditionella metoder.

Problem med mögel?

Vi hjälper även till vid problem med t ex mögelskador små som stora angrepp. Det är inte ovanligt att man har lite mögel hemma eller på kontoret, men det är fortfaranda inte någon trevlig upplevelse. Låt oss ta hand om din mögelsanering. Ibland kan det röra sig om farlig mögel, en svartmögel attack och då är det viktigt att man tar hand om det grundligt. Ring oss får hjälp direkt.                   Kontakta oss - Så hjälper vi din fastighet eller boende!