Om specialstäd

Sanering efter brand & nikotinskador

Med specialstäd får du hjälp med tjänster som ligger utanför traditionella städfirmor, som vid olika saneringar efter t.ex brand, nikotinskador m.m. Det kan även vara på platser som kräver särskild kunskap såsom restauranger, livsmedelsindustrin eller så är det underlag/material där det inte går att använda dagens rengöringsmetoder utan behöver använda äldre traditionella metoder.                   Kontakta oss - Så hjälper vi din fastighet eller boende!